23-11-2022_Курс за поддръжка и обслужване на системи съдържащи флуорирани парникови газове по

Уважаеми колеги и партньори,

Имаме удоволствието да ви информираме, че фирма „Сектрон” съвместно с Център за професионално обучение към СОТ 161 организира курс Курс за поддръжка и обслужване на системи съдържащи флуорирани парникови газове - съгласно чл.2, ал.2 от Регламент ЕО 304/2008 – дейности свързани с монтаж, поддръжка или сервизно обслужване на системи съдържащи флуорирани парникови газове.

Курсът ще стартира на 23 ноември 2022 г. и ще бъде воден от преподаватели от Академията на МВР.

Цена за обучение на 1 курсист е - 350 лв. без ДДС. В цената за обучението не е включена такса за провеждане на изпита, определена от АМВР, в размер на 20 лв. Таксата за изпита се заплаща по сметка на  АМВР след приключване на обучението.

Курсовете ще се провеждат при строги мерки срещу разпространението на COVID-19 при капацитет на групите от 50%.

Предвид динамичната обстановка в страната си запазваме правото да променим датите или изискванията към курсистите в кратки срокове. Датите ще бъдат потвърдени 1 седмица преди започване на курса.

Курсът е планиран да приключи за 2 дни. Датата за полагане на изпита е 24 ноември 2022 г.

Занятията се провеждат всеки ден включително събота и неделя м/у 9:00 и 18:00ч. в централният офис на „Сектрон“ ООД, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №52, сграда Сектрон от преподаватели от Академията на МВР.

 

Желаещите да участват в курса трябва да преведат сумата за съответния брой курсисти до 18.11.2022 гпо банковата сметка на Сектрон ООД, като в описание запишете "Парникови газове"

Сектрон ООД
BIC : RZBBBGSF
Банка: Райфайзен Банк АД
ЕИК: 831144177
IBAN: BG59RZBB91551060293012

Данните на всички курсисти ще бъдат обработвани съгласно правилата за Политика за защита на личните данни на СЕКТРОН.

 


 

Данни за фирмата
*Моля посочете контактни данни за вашата фирма
Данни за участниците
Моля посочете имената на участниците