18-10-2022_Опреснителен курс по Наредба № 8121з-1100
Уважаеми колеги и партньори,

„Сектрон” ООД съвместно с Център за професионално обучение към СОТ 161 организира курс за ресертификация по чл. 6, т.1/ т.2 от Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. -"Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове."

Курсът ще стартира на 18 октомври 2022 и ще бъде воден от преподаватели от Академията на МВР.

Цена за обучение на 1 курсист е - 520 лв. без ДДС.

В цената за обучението не е включена такса за провеждане на изпита, определена от АМВР, в размер на 30 лв. без ДДС.

Таксата за изпита е изискуема заедно с таксата за обучението.

Курсовете ще се провеждат при строги мерки срещу разпространението на COVID-19 при капацитет на групите от 50%.

Всички курсистите са задължени да носят предпазни маска през цялото време докато са на закрито и да спазват всички препоръки за безопасност, с които ще бъдат запознати в началото на курса.

Предвид динамичната обстановка в страната си запазваме правото да променим датите или изискванията към курсистите в кратки срокове. Датите ще бъдат потвърдени 1 седмица преди започване на курса.

Курсът е планиран да приключи за 4 дни. Датата за полагане на изпита е 21 октомври 2022.

Занятията се провеждат всеки ден в м/у 9:00 и 18:00ч. в централният офис на "Сектрон" ООД на следния адрес: гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52, сграда Сектрон от преподаватели от Академията на МВР.

Желаещите да участват в курса трябва да преведат сумата за съответния брой курсисти до 14.10.2022 гпо банковата сметка на Сектрон ООД, като в описание запишете "Опреснителен курс по Наредба № 8121з-1100"

Сектрон ООД
BIC : RZBBBGSF
Банка: Райфайзен Банк АД
ЕИК: 831144177
IBAN: BG59RZBB91551060293012

Данните на всички курсисти ще бъдат обработвани съгласно правилата за Политика за защита на личните данни на СЕКТРОН.

 

 

 

Данни за фирмата
*Моля посочете контактни данни за вашата фирма
Данни за участниците
Моля посочете имената на участниците