Оценка на проведеното онлайн представяне/уебинар

 Въпросник  за оценка работата на екипа на "Сектрон" ООД при провеждане на онлайн представяния, обучения и уебинари.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ/ПАРТНЬОРИ

Основната цел на фирмата ни е непрекъснатото подобряване качеството на обслужването.
По този повод съставихме настоящия въпросник и Ви молим да  го попълните. 
Предварително Ви благодарим за отделеното време.

Въпросникът съдържа 11 въпроса.