Logo Image
Оценка качество на обслужването в "Сектрон" ООД

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ/ПАРТНЬОРИ

Основната цел на фирмата ни е непрекъснатото подобряване качеството на обслужването.
По този повод съставихме настоящия въпросник и Ви молим да  го попълните. 
Предварително Ви благодарим за отделеното време.