07-10-2022_Курс за първоначално обучение по Наредба № 8121з-1100

Уважаеми колеги и партньори,

Имаме удоволствието да ви информираме, че фирма „Сектрон” съвместно с Център за професионално обучение към СОТ 161 организира курсове за обучение по чл. 6, т.1/ т.2 от Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. -"Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове."

Курсът ще стартира на 07 октомври 2022 г.  и ще бъде воден от преподаватели от Академията на МВР.

Цената за обучение на 1 курсист е  990 лв. без ДДС. При 2-а или повече кандидати цената е 950 без ДДС.

В цената за обучението не е включена такса за провеждане на изпита, определена от АМВР, в размер на 30 лв. без ДДС.. Таксата за изпита е изискуема заедно с таксата за обучението

Курсовете ще се провеждат при строги мерки срещу разпространението на COVID-19 при капацитет на групите от 50%.

Всички курсистите са задължени да спазват всички препоръки за безопасност, с които ще бъдат запознати в началото на курса.

Курсът е планиран да приключи за 10 дни. Датата за полагане на изпита е 17 октомври 2022 г.

 Предвид динамичната обстановка в страната си запазваме правото да променим датите или изискванията към курсистите в кратки срокове. Датите ще бъдат потвърдени 1 седмица преди започване на курса.

Занятията се провеждат всеки ден в м/у 9:00 и 18:00ч. в централният офис на "Сектрон" ООД на следния адрес: гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52, сграда Сектрон от преподаватели от Академията на МВР. 

Обучението ще се провежда в делнични дни от 9:00 до 18:00 ч., а през събота и неделя ще бъде уточнено допълнително с преподавателите от Академията на МВР.

Желаещите да участват в курса трябва да преведат сумата за съответния брой курсисти до 03 октомври 2022 г по банковата сметка на Сектрон ООД, като в описание запишете "Курс за първоначално обучение по Наредба № 8121з-1100"

Сектрон ООД
BIC : RZBBBGSF
Банка: Райфайзен Банк АД
ЕИК: 831144177
IBAN: BG59RZBB91551060293012

Данните на всички курсисти ще бъдат обработвани съгласно правилата за Политика за защита на личните данни на СЕКТРОН.

Данни за фирмата
*Моля посочете контактни данни за вашата фирма
Данни за участниците
Моля посочете имената на участниците